a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us

Hành Trình 50 Năm

A DOCUMENTARY BY THANH TÂM

Tự Do hay là Chết

50 năm, một khoảng thời gian tuy ngắn cho lịch sử của một dân tộc, nhưng lại dài cho một đời người. 50 năm trước, toàn lãnh thổ Việt Nam rơi vào sự thống trị của những người Cộng Sản. Và kể từ đó, hàng triệu người dân Việt Nam đã bỏ xứ ra đi, bắt đầu là làn sóng vượt biên gian nan, hiểm nghèo của những thuyền nhân, bộ nhân làm rúng động lương tâm thế giới vào những thập niên 70, 80, và 90. Những người Tị Nạn Việt Nam năm xưa và thân nhân của họ đã xây dựng nên những Cộng Đồng Người Việt Tự Do lớn mạnh trên khắp thế giới. Cái quá khứ Tị Nạn đó bây giờ đã bị lãng quên, hay vẫn còn hằn sâu trong tâm thức của họ? Thế hệ thứ hai, thứ ba, con cháu của những người Tị Nạn gốc Việt, đã có những đóng góp ngày càng đáng kể vào xã hội nơi họ đang sống. 

Bao nhiêu người trong thế hệ hiện tại và tương lai hiểu nguyên do vì sao họ được sống trong một xã hội tự do nhân bản, và có bao nhiêu người trong số đó thật sự trân quý cái giá mà cha ông họ đã phải trả?! “Thuyền Nhân: hành trình 50 năm” - phim tài liệu dài 90 phút do Thanh Tâm thực hiện, Ethnic Channels Group và Lunar Village Production sản xuất, và được sự tài trợ một phần của chính phủ Canada (Canada Media Fund)- ghi lại những câu chuyện thật, từ khi chính những nhân chứng sống về những người Tị Nạn gốc Việt. Những câu chuyện đau thương được kể trong “Thuyền Nhân: hành trình 50 năm” cho thấy phần nào sự tàn khốc của xã hội Việt Nam từ sau 1975 và nỗi tang thương mà những người Tị Nạn gốc Việt đã phải trải qua. Giai đoạn quá khứ bi thảm này làm người Việt hải ngoại có thể cảm nhận rõ ràng hơn là họ đã may mắn như thế nào. Và những gương thành công trong “Thuyền Nhân: hành trình 50 năm” cũng cho thấy trong một xã hội công bằng và nhân bản, người gốc Việt có thể đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. 

“Thuyền Nhân: hành trình 50 năm” hy vọng làm thế hệ tương lai, cũng như người dân bản xứ thông hiểu hơn về họ, những người Tị Nạn gốc Việt. Những câu chuyện thật trong giai đoạn lịch sử này là bài học xương máu cho những ai quan tâm đến vận mệnh tương lai của quốc gia dân tộc. Hy sinh của những người bỏ mình trên đường tìm tự do cần phải được tưởng nhớ. Những tang thương này không thể một lần nữa tái diễn trong lịch sử của dân tộc Việt, và nguyên nhân của nó cần phải bị vĩnh viễn xóa bỏ.

Embracing death on the quest for freedom

50 years, a short period in the history of a nation, yet long for a lifetime. 50 years ago, the entire territory of Vietnam fell under the rule of the Communists. And since then, millions of Vietnamese people have left their homeland, beginning with the arduous and perilous wave of boat people, a movement that shook the world's conscience in the 1970s, 80s, and 90s.The Vietnamese Refugees of the past and their relatives have built strong Vietnamese Communities worldwide. Is the past of the Refugees now forgotten, or does it still deeply resonate within them? The second, third, and subsequent generations of Vietnamese Refugees have made significant contributions to the societies where they live. 

How many in the current and future generations truly understand why they live in a free and democratic society and genuinely appreciate the price their forefathers had to pay?"Boat People: A 50-Year Journey" - a 90-minute documentary film by Thanh Tâm, produced by Ethnic Channels Group and Lunar Village Production, and received partial funding from the Canadian government (Canada Media Fund) - captures real stories, from the very witnesses who lived among the Vietnamese Refugees. The poignant stories recounted in "Boat People: A 50-Year Journey" partly reflect the cruelty of Vietnamese society since 1975 and the suffering that Vietnamese Refugees have endured. This tragic past enables overseas Vietnamese to appreciate more clearly how fortunate they have been. Moreover, the success stories depicted in "Boat People: A 50-Year Journey" demonstrate that in a just and equitable society, Vietnamese people can achieve admirable success. 

"Boat People: A 50-Year Journey" hopes to help future generations, as well as mainstream citizens, better understand Vietnamese Refugees.The real stories from this historical period are blood lessons for all of us, Vietnamese people concerned about the future destiny of the nation. The sacrifices of those who risked everything in search of freedom must be remembered. These sorrows must not be repeated in the future, and their causes must be permanently eradicated.

Respectfully,

Thanh Tâm,

Ethnic Channels Group, and Lunar Village Productions.

LUNAR VILLAGE PRODUCTIONS PRESENTS A DOCUMENTARY PRODUCED BY ECG AND LUNAR VILLAGE PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH VIET LIVE TV